RENTEVASTPERIODE
Bij het afsluiten van een hypotheek dient u aan te geven hoe lang u de rentestand vast wilt zetten. Het vastzetten van de rente is een moeilijke beslissing. Kiest u voor 30 jaar, dan kiest u voor zekerheid. Het bedrag dat u bruto aan rente kwijt bent staat dan gedurende de hele looptijd van de lening vast. U betaalt daarvoor wel een prijs. Want normaal gesproken is het rentepercentage aanzienlijk lager.

RENTEBEDENKTIJD
Bij een aantal hypotheekverstrekkers is het mogelijk om een hypotheek met rentebedenktijd af te sluiten. U kiest dan voor een bepaalde rentevastperiode waarbij u in het laatste jaar (in sommigen gevallen laatste twee jaar) zelf kunt bepalen wanneer u de nieuwe hypotheekrente in laat gaan. Bij veel van deze hypotheekverstrekkers heeft u tussen de 3 en 14 dagen de tijd om indien in die periode de rente stijgt, de hypotheek tegen de rente van vóór de rentestijging vast te zetten.

INSTAPFACILITEIT
U kunt ervoor kiezen een hypotheekproduct te nemen met een zogenaamde instapfaciliteit. Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende de instapperiode over te stappen naar een langere rentevastperiode.

RENTETYPEN MET BANDBREEDTE
Bij deze rentevorm maakt u afspraken over de rente die u betaalt en over de zogenaamde bandbreedte waarbinnen de rente omhoog en omlaag kan gaan zonder dat het rentepercentage dat u betaalt aangepast wordt. Komt de marktrente boven of onder de grenzen dan gaat u een ander percentage betalen. Stel dat u afspreekt dat u 6% betaalt en dat de bandbreedte 2% is. De ondergrens is dan 4% en de bovengrens is 8%. Beweegt de rente zich binnen deze grenzen dan blijft u 6% betalen. Beweegt de rente zich buiten de afgesproken bandbreedte dan wordt de rente verhoogd/verlaagd met het verschil tussen de afgesproken rentegrens en de marktrente. Dus stijgt de rente naar 9% dan wordt het rentepercentage dat u betaalt 7%. Keert de rente weer terug naar een waarde binnen uw grenzen dan gaat u weer 6% betalen.