AANVRAGER
De aanvrager moet minstens 23 jaar zijn en daarbij de afgelopen drie jaar geen eigenaar-bewoner zijn geweest. Tevens dient de aanvrager de woning zelf te gaan bewonen en rechtmatig in Nederlad te verblijven.

INKOMEN
Om in aanmerking te komen voor koopsubsidie zijn grenzen aan het inkomen vastgesteld. Uw belastbaar inkomen over 2000 mag niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabellen. Alle bedragen zijn in EURO's vermeld.

U was op 1-1-2000 nog geen 65 jaar.
Maximaal Minimaal
17.130,20 11.072,24 Eenpersoonshuishouden
22.711,70 14.044,50 Meerpersoonshuishouden

U was op 1-1-1999 65 jaar of ouder.
Maximaal Minimaal
15.042,81 11.117,62 Eenpersoonshuishouden
19.625,99 13.931,05 Meerpersoonshuishouden
Hebt u in 2000 minder verdiend dan het genoemde minimum, maar kunt u met een werkgeversverklaring aantonen dat uw huidige inkomen meer is dan het minimum bedrag? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor koopsubsidie. Het VROM gaat in dat geval uit van het minimuminkomen van uw huishouden in het peiljaar.

Lees verder.