HOE VRAAGT U KOOPSUBSIDIE AAN?
  • U maakt een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs, die aan de hand van een toetsingdiskette nagaan of u voor koopsubsidie in aanmerking komt.
  • U vult samen met de geldverstrekker een aanvraagformulier voor koopsubsidie in. De geldverstrekker zal enkele gegevens nodig hebben, zoals de hoogte van uw inkomen. Het aanvraagformulier en andere papieren worden naar VROM gestuurd.
  • VROM controleert het aanvraagformulier en gaat na op hoeveel koopsubsidie u recht hebt. Dit duurt maximaal twee weken.
  • De aanvrager en de geldverstrekker ontvangen een beschikking van VROM. Op basis hiervan stelt geldverstrekker de hypotheekakte op. Hierna kan de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvinden.
  • U of de geldverstrekker stuurt een afschrift van de geldleningsovereenkomst en de transportakte van de woning op naar VROM. VROM controleert deze informatie.
  • Wanneer alles akkoord is, betaalt VROM de subsidie maandelijks en rechtstreeks aan u als eigenaar-bewoner.