KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING
Om duidelijk te maken wat dit begrip precies inhoud, is het raadzaam om eerst iets meer te weten omtrent de levensverzekering naast de hypotheekschuld.
Wanneer u een hypotheek afsluit vraagt de bank van u om naast de verplichte rentebetaling ook een levensverzekering af te sluiten. Indien u of uw partner komt te overlijden weet de bank zeker dat ze een gedeelte van de lening in ieder geval terugkrijgt. Ook wil de bank dat u, na bijvoorbeeld 30 jaar, over genoeg kapitaal beschikt om de lening terug te betalen. In een levensverzekering zitten meestal beide eisen: een kapitaal wat vrijkomt op de einddatum en een uitkering bij eerder overlijden.

KEW
Met de Kapitaalverzekering Eigen Woning kunt u met de bank afspreken om naast de rentebetaling op de lening ook een levensverzekering af te sluiten. De uitkering van deze verzekering kunt u buiten de inkomstenbelasting laten vallen, mits u aan bepaalde eisen voldoet:
  • U laat in de polis aantekenen dat de uitkering gebruikt zal worden om de hypotheekschuld af te lossen.
  • U spreekt af minimaal 15 jaar premie te betalen.
  • De verhouding tussen de premies moet aan bepaalde eisen voldoen.
Binnen deze eisen zijn er nog aanvullende eisen en regels. Indien u ook aan deze eisen voldoet heeft u het voordeel dat u geen belasting gaat betalen over de uitkering.

Volgende bladzijde