DE AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK
Deze hypotheek bestaat alleen uit het betalen van rente over u financiering. Uw spaart niets bij elkaar en lost ook niets af. Ook hoeft u zich niet te verzekeren bij overlijden, waardoor de aflossingsvrije hypotheek de financiering is met de laagste bruto maandlasten.

Aflossingsvrijehypotheek  aflossingsvrijehypotheek

TOCH AFLOSSEN?
Aflossingsvrij betekent niet dat u niet mag aflossen. Per geldverstrekker kan dit percentage verschillen, maar als u de renteschuld wilt verlagen om uiteindelijk minder rente te betalen, mag u een bedrag jaarlijks boetevrij aflossen. Uiteindelijk dient de hypotheek ingelost te worden, wat vaak gebeurt vaak bij verkoop van de woning.

De voordelen en nadelen op een rij.