HEFFINGSKORTING
Iedere belastingplichtige heeft recht op één of meerdere 'heffingskortingen'. In feite is dit een korting op de te betalen belasting. Deze heffingskortingen zijn niet overdraagbaar aan de partner. Worden deze niet met het eigen loon verrekend, dan moet de partner daarvoor zélf een Voorlopige Teruggaaf indienen om een maandelijkse uitbetaling te ontvangen. Dat geldt ook voor een niet-verdienende partner! Uitbetaling aanvragen kan ook per jaar achteraf via de indiening van een aangifte-formulier.

Heffingskorting 2001 Personen jonger dan 65 jaar Personen ouder dan 65 jaar
Algemene heffingskorting
Arbeidskorting(maximaal)
Kinderkorting
Aanvullende kinderkorting
Combinatiekorting
Alleenstaande ouderkorting
Aanvullende alleenstaande ouderkorting(maximaal)
Jonggehandicaptenkorting
Ouderenkorting
Aanvullende ouderenkorting
Korting maatschappelijke beleggingen
Korting beleggen in durfkapitaal

* van het vrijgestelde bedrag
1.576
920
38
192
138
1.261
1.261
484


1,3%*
1,3%*


704
411
17
86
62
564
564

236
248
1,3%*
1,3%*