TARIEVEN
Tarieven inkomstenbelasting inclusief premies volksverzekeringen.
Belastbaar inkomen uit arbeid en woningHeffingspercentage(%)
VanTotTot 65 jaarVanaf 65 jaar
0
14.870
27.009
46.309
14.870
27.009
46.309
en hoger
32,35
37,60
42,00
52,00
14,45
19,70
42,00
52,00
Op de verschuldigde belasting wordt een heffingskorting gegeven die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie.

EIGENWONINGFORFAIT
De eigenwoningforfaitpercentages zijn gewijzigd. De maximale bijtelling van het eigenwoningforfait blijft EUR 7.800. Zie onderstaande tabel.

Als de WOZ-waarde meer is danmaar niet meer danbedraagt het forfaitpercentage
-12.500nihil
12.50025.0000,30%
25.00050.0000,45%
50.00075.0000,60%
75.000en hoger0,80%