AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK
Deze hypotheek bestaat alleen uit het betalen van rente over u financiering. Uw spaart niets bij elkaar en lost ook niets af. Ook hoeft u zich niet te verzekeren bij overlijden, waardoor de aflossingsvrije hypotheek de financiering is met de laagste maandlasten. Aflossingsvrij blijft qua rente aftrekbaar voor een ieder die onder de overgangsregeling valt.

aflossingsvrijehypotheek schuld  aflossingsvrijehypotheek

TOCH AFLOSSEN BIJ EEN AFLOSSINGSVRIJEHYPOTHEEK?
Aflossingsvrij betekent niet dat u niet mag/moet aflossen. Per geldverstrekker kan dit percentage verschillen, maar als u de renteschuld wilt verlagen om uiteindelijk minder rente te betalen, mag u een bedrag jaarlijks boetevrij aflossen. Uiteindelijk dient de hypotheek ingelost te worden, wat vaak gebeurt vaak bij verkoop van de woning.

De voordelen en nadelen op een rij.